Máy bơm ly tâm trục ngang một tầng cánh

Máy bơm ly tâm trục ngang một tầng cánh

6 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần
 1. Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SO (SC) - CNP

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SO (SC) - CNP

  Giá thông thường: 6 ₫

  Giá đặc biệt: 3 ₫

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SO (SC) - CNP, buồng bơm bằng thép không rỉ bơm nước cấp, nước sinh hoạt.
  Xem thêm
 2. Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox ZS - CNP

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox ZS - CNP

  Giá thông thường: 6 ₫

  Giá đặc biệt: 5 ₫

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox ZS - CNP buồng bơm băng thép không rỉ ss304 hoặc SS316.

  Xem thêm
 3. Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang MS - CNP

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang MS - CNP

  Giá thông thường: 6 ₫

  Giá đặc biệt: 5 ₫

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang MS - CNP bơm nước ly tâm một tầng cánh trục ngang, buồng bơm băng inox SS304.

  Xem thêm
 4. Máy bơm ly tâm tự mồi inox JET - CNP

  Máy bơm ly tâm tự mồi inox JET - CNP

  Giá thông thường: 6 ₫

  Giá đặc biệt: 5 ₫

  Máy bơm ly tâm tự mồi inox JET - CNP bơm nước ly tâm tự mồi, buồng bơm bằng inox, nhãn hiệu JET của CNP.

  Xem thêm
 5. Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SWB - CNP

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SWB - CNP

  Giá thông thường: 5 ₫

  Giá đặc biệt: 3 ₫

  Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SWB - CNP bơm nước ly tâm một tầng cánh, trục ngang, buồng bơm bằng inox 304.

  Xem thêm
 6. Máy bơm ly tâm cuốn hút con sên một tầng cánh NISO - CNP

  Máy bơm ly tâm cuốn hút con sên một tầng cánh NISO - CNP

  Giá thông thường: 5 ₫

  Giá đặc biệt: 3 ₫

  Máy bơm ly tâm cuốn hút con sên một tầng cánh NISO - CNP bơm nước ly tâm cuốn hút dạng con sên lưu lượng lớn.

  Xem thêm

6 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần