Máy in phun hạn sử dụng

Máy in phun hạn sử dụng

Máy in phun hạn sử dụng
Máy in phun ngày sản xuất hạn sử dụng
Máy in phun date ngày sản xuất hạn sử dụng

3 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần
 1. Máy in phun liên tục Videojet 1210

  Máy in phun liên tục Videojet 1210

  Giá thông thường: 80 ₫

  Giá đặc biệt: 60 ₫

  Máy in phun liên tục Videojet 1210 phù hợp với các ứng dụng in 5 - 8 giờ/ngày và 5 ngày/tuần.

  Xem thêm
 2. Máy in phun liên tục Videojet 1510

  Máy in phun liên tục Videojet 1510

  Giá thông thường: 90 ₫

  Giá đặc biệt: 80 ₫

  Máy in phun liên tục Videojet 1510 được sử dụng cho các ứng dụng có nhiều ca sản xuất trong ngày.

  Xem thêm
 3. Máy in phun liên tục Videojet 1610

  Máy in phun liên tục Videojet 1610

  Giá thông thường: 100 ₫

  Giá đặc biệt: 90 ₫

  Máy in phun liên tục Videojet 1610 cho các ứng dụng nhiều ca sản xuất trong ngày và cường độ cao.

  Xem thêm

3 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần