Máy thổi vỏ chai

Máy thổi vỏ chai

- Máy thổi vỏ chai bán tự động
- Máy thổi vỏ chai nhựa tự động
- Khuôn chai nhựa, khuôn chai PET

5 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần
 1. Máy đúc phôi, chai ZS

  Máy đúc phôi, chai ZS

  Giá thông thường: 120.000 ₫

  Giá đặc biệt: 110.000 ₫

  Máy đúc phôi, chai ZS dùng để đúc phôi chai hoặc chai nhựa.

  Xem thêm
 2. Máy thổi vỏ chai bán tự động 1 máy thổi

  Máy thổi vỏ chai bán tự động 1 máy thổi

  Giá thông thường: 18.000 ₫

  Giá đặc biệt: 17.000 ₫

  Máy thổi vỏ chai bán tự động 1 máy thổi vỏ chai từ phôi chai để sản xuất đồ uống.

  Xem thêm
 3. Máy thổi vỏ chai bán tự động 2 buồng thổi

  Máy thổi vỏ chai bán tự động 2 buồng thổi

  Giá thông thường: 20.000 ₫

  Giá đặc biệt: 19.000 ₫

  Máy thổi vỏ chai bán tự động 2 buồng thổi vỏ chai từ phôi chai để sản xuất đồ uống.

  Xem thêm
 4. Máy thổi vỏ chai tự động

  Máy thổi vỏ chai tự động

  Giá thông thường: 120.000 ₫

  Giá đặc biệt: 110.000 ₫

  Máy thổi vỏ chai tự động phù hợp với các loại nhựa: PET, PC, PP, PE.

  Xem thêm
 5. Máy thổi vỏ bình nhựa 5 gallon

  Máy thổi vỏ bình nhựa 5 gallon

  Giá thông thường: 20.000 ₫

  Giá đặc biệt: 19.000 ₫

  Máy thổi vỏ bình nhựa 5 gallon, 19 lít, 20 lít, 21 lít.

  Xem thêm

5 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần