TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

CÁCH TẠO TÀI KHOẢN
Bạn có thể đăng ký trực tiếp trên VNMAY.VN để Tạo tài khoản
Bạn điền các thông tin theo mẫu có sẵn trên website. Bạn lưu ý các mục có dấu (*) là mục bắt buộc phải điền thông tin.
Nếu bạn muốn nhận thông báo về sản phẩm, khuyến mại của chúng tôi qua email, xin bạn vui lòng nhấp chọn Đăng ký Newsletter.

MỤC ĐÍCH TẠO TÀI KHOẢN
Tạo tài khoản trên website, bạn có thể mua hàng và thanh toán nhanh hơn, sử dụng nhiều địa chỉ nhận hàng, xem và theo dõi đơn hàng trong tài khoản.
Bạn cũng có thểm xem lại thông tin về sản phẩm mình đã mua, đã đặt hàng trước đây.
Bạn có thểm xem lại sổ địa chỉ những nơi mình đã gửi hàng đến.