Hệ thống tách và phân loại

- Tách cát dạng xoắn ốc
- Hút cát
- Tách dầu/nước

4 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần
 1. Máy tách cát kiểu xoắn ốc

  Máy tách cát kiểu xoắn ốc

  Giá thông thường: 2.000 ₫

  Giá đặc biệt: 1.900 ₫

  - Máy tách cát được thiết kế để thu thập các loại cát, các hạt trầm tích nặng  tách chúng ra khỏi nước  chất hữu cơ.
  - Nước phải được làm sạch đi vào phễu lắngnơi một vách ngăn với van cân bằng sẽ tạo ra một dòng chảy thành lớp tạo ra sự lắng đọng của các hạt rắn. Hệ thống sẽ vận chuyển cát, trầm tích rửa sạch với tốc độ thấp quay vào thùng chứa cát  nước thải đã xử lý đi ra khỏi hệ thống.

  Xem thêm
 2. Máy lốc xoáy loại cát

  Máy lốc xoáy loại cát

  Giá thông thường: 2.000 ₫

  Giá đặc biệt: 1.900 ₫

  Tách sạn từ nước thải giúp ngăn ngừa các vấn đề như lắng sạn, tăng độ mài mòn và tắc nghẽn.

  Xem thêm
 3. Hệ thống hút cát kiểu cây cầu

  Hệ thống hút cát kiểu cây cầu

  Giá thông thường: 2.000 ₫

  Giá đặc biệt: 1.900 ₫

  Hệ thống kênh dẫn nước thải có cát thúc đẩy việc lắng đọng cát ơ cuối của kênh dẫn. Cát được dẫn ra khổi đáy kênh bằng một thiết bị có hình cây cầu được hỗ trợ bởi bơm cát thả chìm.

  Xem thêm
 4. Máy tách dầu và nước

  Máy tách dầu và nước

  Giá thông thường: 1.000 ₫

  Giá đặc biệt: 900 ₫

  Hoạt động tách dầu dựa trên việc sử dụng các dung sai tương đối gần (1/ 4" đến 3/4" hoặc lớn hơn) diện tích bề mặt làm giảm khoảng cách một giọt dầu phải đi trước khi nó đạt đến một bề mặt thu gom dầu. Các tấm được làm bằng vật liệu kỵ nước (chất chống thấm nước) và ưa dầu (hút dầu). Khi giọt dầu tiếp xúc với các tấm, nó đạt đến một vùng vận tốc bằng không và bám vào bề mặt tấm hút dầu. Các bề mặt nhận dầu và tách nước.

  Xem thêm

4 Sản phẩm

trên trang

Xếp theo chiều giảm dần