Category Archives: Giải pháp

Xử lý nước sản xuất điện tử

Hệ thống lọc nước RO DI cho sản xuất điện tử

Ngành sản xuất điện tử đòi hỏi chất lượng nước đầu vào rất cao. Yêu cầu xử lý nước sản xuất điện tử là nước siêu tinh khiết và tiêu chí để đánh giá chất lượng nước thành phẩm là độ dẫn điện. Độ dẫn điện tốt nhất là > 18,2 micrôsimen (μS =10−6 S).

Xử lý nước sản xuất dược phẩm

Trong xử lý nước sản xuất dược phẩm có kết hợp nhiều các giải pháp xử lý khác nhau tùy vào yêu cầu cũng như chất lượng nguồn nước cấp. Nhìn chung, chúng ta cần thiết kế để cho hệ thống hoạt động vừa tiết kiệm năng lượng, dễ vận hành, lợi về kinh tế […]