Các loại lõi lọc sử dụng cho máy lọc nước gia dụng như:

– Lõi lọc cặn Flow-Pro, PP

– Lõi lọc than hoạt tính khối đặc Watts, CTO

– Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt GAC, UDF

– Lõi trao đổi ion làm mềm nước Cation resin, Watts, Kapano

– Lõi loc cải thiện vị inline GAC, T33, Aicro

– Lõi lọc tạo khoáng: khoáng đá Aluminite, bóng hồng ngoại, Calcite, Alkaline, Bio – Lõi nano bạc (Nano Silver) diệt khuẩn …