Màng lọc nước của VNMAY phù hợp với các máy lọc nước gia đình và công sở tiêu chuẩn gồm màng RO, màng UF, màng Nano.

Các phần tử màng RO dân dụng VNMAY cung cấp là những sản phẩm tốt nhất trong ngành.

Các màng thẩm thấu ngược TFC (màng composite) cho các loại máy lọc nước với lưu lượng lọc từ 50 đến 200 gallon mỗi ngày để sử dụng trong các ống màng dân dụng tiêu chuẩn.

Màng siêu lọc UF có lỗ lọc 0,01 micron thích hợp tinh chế nước, khử khuẩn mà vẫn giữ lại được khoáng chất.

Màng Nano có hiệu suất lọc cao và khả năng khử khuẩn tốt.

Chúng tôi cung cấp màng lọc chất lượng cao, đồng nhất, là sự lựa chon tối ưu để sử dụng trong hệ thống RO, UF hay Nano gia đình hoặc văn phòng.