Máy tạo Ozone, máy phát Ozone, làm sạch rau, quả, thịt, cá…

-9%

Máy phát Ozone công nghiệp

Máy phát Ozone 1 g/h S

2.180.000 1.980.000
-10%

Máy phát Ozone công nghiệp

Máy phát Ozone 2 g/h

3.900.000 3.500.000
-4%

Máy phát Ozone công nghiệp

Máy phát Ozone công nghiệp 10 g/h

9.900.000 9.500.000
-16%

Máy phát Ozone công nghiệp

Máy phát Ozone công nghiệp 3 g/h

6.300.000 5.300.000
-13%

Máy phát Ozone công nghiệp

Máy phát Ozone công nghiệp 4 g/h

7.600.000 6.600.000
-4%

Máy phát Ozone công nghiệp

Máy phát Ozone công nghiệp 6 g/h

9.900.000 9.500.000