– Máy thổi vỏ chai bán tự động
– Máy thổi vỏ chai nhựa tự động
– Khuôn chai nhựa, khuôn chai PET