Máy phát Ozone công nghiệp tích hợp ozone và các hệ thống oxy hóa tiên tiến khác để giải quyết các vấn đề xử lý nước cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.

Kinh nghiệm của chúng tôi về hệ thống xử lý nước bằng ozone và kỹ thuật quy trình có thể tích hợp ozone hoặc quá trình oxy hóa, giúp cho việc tích hợp từ kỹ thuật đến khởi động trở nên liền mạch nhất có thể.

Máy phát Ozone công nghiệp phục vụ nhiều ứng dụng khác nhau trong các cơ sở công nghiệp và thương mại.

  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý tháp làm mát
  • Chế biến Thực phẩm và Đồ uống
  • Xử lý nước ngầm