Thiết bị làm mềm nước loại bỏ các khoáng chất tạo ra độ cứng của nước, một trong những vấn đề chất lượng nước phổ biến nhất.

Với sinh hoạt, nước cứng phá hủy các thiết bị, để lại váng bẩn thỉu khắp phòng tắm và nhà bếp, đồng thời làm khô tóc và da.

Các thiết bị làm mềm nước công nghiệp và thương mại của VNMAY xử lý nước bằng cách loại bỏ độ cứng bằng cách sử dụng hạt nhựa Cation .

Hạt Cation thay thế độ cứng trong nước bằng muối được tái tạo định kỳ.

Sau đó, nước được làm mềm có thể đi qua hệ thống RO để loại bỏ muối mà không có nguy cơ đóng cặn.

Chất làm mềm có thể được sử dụng trong nhiều dịch vụ khác nhau bao gồm: các ứng dụng công nghiệp, nước sinh hoạt và thí nghiệm.