Thiết bị lọc nước công nghiệp công suất lớn:
– Hệ thống lọc đa lõi
– Hệ thống lọc công suất lớn
– Hệ thống lọc chịu áp suất, nhiệt độ cao
– Hệ thống lọc túi lọc
– Hệ thống lọc ly tâm
– Máy bơm hóa chất