Thiết kế và thi công bể bơi, hồ bơi, đúng cách, đẹp và độc đáo là rất quan trọng vì đầu tư xây dựng và bảo trì bể bơi, hồ bơi, là rất tốn kém.
Nhiều vấn đề với hồ bơi có thể được sửa chữa tuy nhiên một hồ bơi được xây dựng kém có thể bị nứt và rò rỉ. Có những chỗ rất khó sửa chữa những chỗ rò rỉ kiểu này.

Chúng ta hãy xem xét thiết kế và xây dựng hồ bơi, các yếu tố chúng ta nên nghĩ đến trước khi thiết kế hồ bơi, sự cần thiết của kỹ thuật kết cấu vững chắc và xây dựng, các thiết bị bể bơi cần sử dụng, lắp đặt.

Khi thiết kế và thi công bể bơi, hồ bơi, chúng tôi phải xem xét một số yếu tố:

  • Kích thước và hình dạng.
  • Độ sâu và lượng nước
  • Đường ống tuần hoàn và thoát nước
  • Lắp đặt điện
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.