Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải bệnh viện …

-4%

Xử lý sinh học

Bể phẩn ứng kỵ khí IC

50.000 48.000
-17%

Thiết bị xử lý hóa chất

Cánh khuấy

600 500
-5%

Lọc thông thường

Cột lọc đa lớp

2.000 1.900
-5%

Lọc thông thường

Cột lọc than hoạt tính

2.000 1.900

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng

Đèn UV có bộ điều khiển Hydro-Safe Watts Canada

-10%

Thiết bị xử lý hóa chất

Ejector

100 90
-20%
-20%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Giá thể sinh học hỗn hợp

10 8
-20%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Giá thể sinh học nhựa bán mềm

10 8
-20%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Giá thể sinh học thả mềm

10 8