– Máy ép bùn trục vít đa đĩa
– Máy ép bùn băng tải
– Máy ép bùn chân không quay
– Máy ép bùn khung bản
– Máy ép bùn ly tâm