– Thiết bị khử trùng Chlorine Dioxide
– Thiết bị khử trùng UV
– Thiết bị khử trùng Ozone

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng

Đèn UV có bộ điều khiển Hydro-Safe Watts Canada

-3%

Thiết bị khử trùng

Máy phát Chlorine Dioxide (ClO2)

3.000 2.900
-50%

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng

Máy phát Ozone công nghiệp 30 g/h

2 1