– Thiết bị khử trùng Chlorine Dioxide
– Thiết bị khử trùng UV
– Thiết bị khử trùng Ozone

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng

Đèn UV có bộ điều khiển Hydro-Safe Watts Canada

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng

Máy phát Ozone công nghiệp 30 g/h