Bể xử lý nước thải chôn ngầm

Thiết bị xử lý nước thải chôn ngầm được áp dụng để xử lý tất cả các loại nước thải hữu cơ tương tự với nước thải của nhà khách, khách sạn, nhà dưỡng lão, bệnh viện,trường học, chợkhu dân cư, bến tàu, nhà ga, sân baynhà máyhầm mỏ, các điểm du lịchdanh lam thắng cảnh. Quá trình chính sử dụng kỹ thuật sinh học xử lý vớiphương pháp oxy hóa.

Danh mục: