Bộ lọc trọng lực không van tự đông

– Bộ lọc trọng lực không van  bộ lọc ứng dụng nguyên lý lực hấp dẫn, có chất lượng nước xử lý ổn định với chức năng rửa ngược.
– Ứng dụng lọc nước mặt bằng vật liệu cát thông thường cho chất lượng tốt.
– Với việc sử dụng vật liệu lọc thích hơp, bộ lọc có thể loại bỏ FeMn làm mềm nước công nghiệp.
– Không vanhoạt động tự động.
– Thiết bị an toàn, đáng tin cậy và dễ bảo dưỡng.
– Chức năng kiểm tra tự động.