Hạt lọc khử sắt, Hydrogen Sulfide và Mangan Filox-R Watts – Nhập khẩu Mỹ

Filox-R là vật liêu lọc sắt, Hydrogen Sulfide kinh tế hơn so với các vật liêu truyền thống như Greensand và Birm.

Vật liệu lọc có hiệu suất cao hơn cả về chất lượng và khối lượng xử lý

Không cần hóa chất oxy hóa để tái tạo vật liêu

Vật liệu lọc khử sắt có lưu lượng cao nhất

Hãng sản xuất: Watts USA

Nhập khẩu Mỹ