Hệ thống lọc nước chạy thận 1000l/h

Hệ thống lọc nước chạy thận 1000l/h bao gồm ba phần cơ bản là tiền xử lý trước lọc RO, lọc màng thẩm thấu ngược RO và xử lý nước sau lọc RO đạt chuẩn AAMI Hoa Kỳ