Hệ thống lọc nước dược phẩm 1800l/h

Hệ thống lọc nước dược phẩm 1800l/h quy trình và công nghệ xử lý nước để loại bỏ các chất gây ô nhiễm, khoáng chất, vi sinh vật, vi lượng hóa chất hữu cơ và vô cơ.

Mã: UPWS-1800 Danh mục: