Hệ thống lọc nước tinh khiết chất bán dẫn 1000l/h

Hệ thống lọc nước tinh khiết chất bán dẫn 1000l/h ứng dụng quy trình và công nghệ xử lý nước để loại bỏ các chất gây ô nhiễm, khoáng chất, vi sinh vật, vi lượng hóa chất hữu cơ và vô cơ.

Mã: UPWS-1000 Danh mục: