Hệ thống máy lọc nước tinh khiết ăn uống trực tiếp cho cán bộ công nhân nhà máy

Hệ thống máy lọc nước tinh khiết ăn uống trực tiếp cho cán bộ công nhân nhà máy đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai, đảm bảo nước uống an toàn, chất lượng. Hệ thống có chi phí đầu tư ban đầu hợp lý, chi phí vận hành thấp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, công sở, trường học, bệnh viện.

Mã: KCRO700 Danh mục: