Hệ thống nước chạy thận 2000l/h

Hệ thống nước chạy thận 2000l/h lọc nước nhiều cấp độ, đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.