Hệ thống xử lý kỵ khí EGSB

Hệ thống xử lý kỵ khí EGSB có tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng của dòng, được thiết kế cho nước thải đi qua lớp “giường bùn”. Việc tăng xả cho phép mở rộng một phần của lớp bùn hạtcải thiện tiếp xúc với nước thải bùn cũng như tăng cường sự phân biệt các hạt cặn nhỏ lơ lửng không hoạt động từ đáy bùnTăng vận tốc dòng chảy, hoặc là thực hiện bằng cách sử dụng lò phản ứng caohoặc bằng cách kết hợp tái chế nước thải (hoặc cả hai). EGSB  thích hợp cho nước thải COD hòa tan thấp(ít hơn 1 – 2 g/lhoặc cho nước thải có chứa các hạt lơ lửng trơ, kém phân hủy sinh học  không được phép tích tụ trong lớp bùn.

Mã: EGSB Danh mục: