Lõi lọc đặc biệt khử Asen Watts – Nhập khẩu Mỹ

2.000.000

Lõi lọc khử Asen
Mã số: FPAR-975
Ứng dụng: Lọc Asen III, Asen V

còn 10 hàng

Mã: FPAR-975 Danh mục: