Lõi lọc than hoạt tính khối đặc MAXPB-975 0,5 micron Watts – Nhập khẩu Mỹ

660.000

Kết cấu khối đặc, làm từ than gáo dừa
Giữ lại các tạp chất >0.5 micron,
Lưu lượng tối đa: 3.8 lit/ phút
Lọc các loại khuẩn Coliform, Khử ký sinh trùng trong đường ống, Khử mùi, khử màu
Lọc các hợp chất từ Chlorine (THMs),

còn 100 hàng