Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SO (SC) – CNP

Máy bơm ly tâm một tầng cánh trục ngang inox SO (SC) – CNP, buồng bơm bằng thép không rỉ bơm nước cấp, nước sinh hoạt.