Máy chiết rót đóng nắp bình tự động

Máy chiết rót đóng nắp bình tự động dạng cabin ứng dụng sản xuất nước tinh khiết đóng bình, nước khoáng đóng bình, các loại bình 3 gallon, 5 gallon, 19 lít, 20 lít, 21 lít.