Máy co màng nhãn tự động SLM

Máy co màng nhãn tự động SLM dùng để chụp nhãn tròn cho chai PET, sau đó làm nóng để cố định vị trí nhãn trên chai.