Máy đúc phôi, chai ZS

Máy đúc phôi, chai ZS dùng để đúc phôi chai hoặc chai nhựa.

Mã: ZS Danh mục: