Máy in phun liên tục Videojet 1610

Máy in phun liên tục Videojet 1610 cho các ứng dụng nhiều ca sản xuất trong ngày và cường độ cao.