Máy lọc nước cho máy chạy thận online Kapano

Máy lọc nước cho máy chạy thận online Kapano theo tiêu chuẩn AAMI cung cấp nước cho máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới lọc máu.