Máy phát Ozone 1 g/h S

Máy phát Ozone 1 g/h S sử dụng trong xử lý nước sinh hoạt gia đình, làm sạch rau quả, thực phẩm.