Máy phát Ozone công nghiệp 3 g/h

Máy phát Ozone công nghiệp 3 g/h sử dụng trong  sản xuất nước đóng chai, đóng bình, sản xuất thực phẩm, rượu,  xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải.