Máy phát Ozone công nghiệp 4 g/h

Máy phát Ozone công nghiệp 4 g/h sử dụng trong các ngành, lĩnh vực như xử lý nước tinh khiết, xử lý nước sinh hoạt, xử lý làm sạch thực phẩm, xử lý nước chăn nuôi.