Máy rửa vỏ bình trong ngoài và rút nắp bình 5 gallon

Máy rửa vỏ bình trong ngoài và rút nắp bình 5 gallon dùng trong sản xuất nước tinh khiết, nước khoáng đóng bình 3 gallon, 5 gallon, 19 lít, 20 lít, 21 lít.