Máy thổi vỏ bình nhựa 5 gallon

Máy thổi vỏ bình nhựa 5 gallon, 19 lít, 20 lít, 21 lít.

Mã: BS511 Danh mục: