Xử lý sinh học bằng màng MBR

MBR là một hệ thống bùn hoạt tính tăng trưởng sử dụng màng có các lỗ nhỏ li ti để tách chất rắn, chất lỏng thay vì lắng bể thứ cấp. Hệ thống sử dụng màng lọc chính xáccó kích thước lỗ là 0,1micron. Nước sau xử lý MBR có thể được tái sử dụng cho tưới cây, vệ sinh khu du lich, xả nước nhà vệ sinh và một loạt các ứng dụng khác.
– Giảm tới 70% diện tích so với sử dụng phương pháp bể truyền thống
– Giảm được 60 – 80% lượng bùn so với phương pháp truyền thống
– Chất lượng nước sau xử lý:
+ BOD < 5mg/L
+ TSS < 1mg/L
+ Độ đục < 1NTU
+ Loại bỏ 99% vi khuẩn