Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh

-50%

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh

Máy bơm ly tâm đa tầng cánh kiểu nhúng CDLK – CNP

6 3
-50%

Dây chuyền sản xuất nước ép trái cây, nước trà xanh

Máy bơm ly tâm đa tầng cánh trục đứng inox CDLF – CNP

6 3
-17%

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh

Máy bơm tuần hoàn nội tuyến trục đứng TD – CNP

6 5