Hệ thống lọc nước tinh khiết, hệ thống lọc nước DI ứng dụng cho các lĩnh vực:
– Sản xuất thuốc, dược phẩm
– Nước cho bệnh viện y tế, nước chạy thận
– Điện tử
– Mạ
– Nước tạo độ ẩm
– Nước nồi hơi
– Thực phẩm
– Phân tích hóa học, phòng thí nghiệm
– Sản xuất hóa chất