Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi sử dụng điện và không thực sự tạo ra nhiệt.

Thay vào đó, máy bơm nhiệt có một quạt hút nhiệt từ không khí bên ngoài đã được làm ấm bởi mặt trời. Không khí ấm này được quạt hút ra và lưu thông qua một cuộn dây không khí của dàn bay hơi bên ngoài. Chất làm lạnh lỏng bên trong cuộn dây của dàn bay hơi hấp thụ nhiệt và biến nó thành khí.

Khí ấm trong cuộn dây sau đó được bơm vào máy nén làm tăng nhiệt, tạo ra một khí rất nóng sau đó đi qua bình ngưng trao đổi nhiệt.

Máy bơm hồ bơi luân chuyển nước hồ bơi được hút từ hồ bơi, sau đó nó đi qua bộ lọc và máy nước nóng bơm nhiệt.

Khi khí làm lạnh lỏng và nước từ hồ bơi được bơm qua bộ trao đổi nhiệt cùng lúc, khí nóng sẽ truyền nhiệt của nó cho nước. Nước được làm nóng 3 – 5 độ khi nó đi qua và sau đó nước ấm hơn chảy trở lại hồ bơi.

Khí nóng, khi chảy qua cuộn dây ngưng tụ, trở lại dạng lỏng và quay trở lại thiết bị bay hơi, nơi toàn bộ quá trình bắt đầu lại.

Không khí bên ngoài mà chúng hút vào càng mát thì chúng càng sử dụng nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, vì hầu hết mọi người sử dụng bể bơi ngoài trời trong thời tiết ấm áp, điều này thường không phải là vấn đề.

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy bơm nhiệt bể bơi heat pump PHP-7000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy bơm nhiệt bể bơi PHP-5500

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy bơm nhiệt hồ bơi heat pump PHP-6000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy bơm nhiệt hồ bơi PHP-4000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy gia nhiệt bể bơi PHP-11000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy gia nhiệt hồ bơi PHP-14000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Thiết bị gia nhiệt bể bơi PHP-21000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Thiết bị gia nhiệt hồ bơi PHP-19500