– Lọc tốc độ cao
– Lọc bóng sợi
– Lọc đa lớp
– Lọc than hoạt tính
– Lọc trọng lực

-5%

Lọc thông thường

Cột lọc đa lớp

2.000 1.900
-5%

Lọc thông thường

Cột lọc than hoạt tính

2.000 1.900
-5%

Lọc thông thường

Lọc bóng sợi

2.000 1.900
-5%

Lọc thông thường

Lọc tốc độ cao

2.000 1.900