Các loại vật liệu lọc nước bạn có thể cần cho hệ thống xử lý nước của mình. Từ Antracite, Birm, Calcite, Catalox, Centaur Carbon, Corosex, Filter AG, Than hoạt tính dạng hạt, Mangan Greensand, Pot Ash, Soda Ash, Tannin Resins và nhiều hỗn hợp khác.

Các loại vật liệu lọc máy lọc nước sinh hoạt:

– Vật liệu than hoạt tính dạng hạt từ gáo dừa, than non, than bùn Calgon, Jacobi…

– Vật liệu khử sắt, mangan, H2S: Watts Filox-R, Birm, Greensand

– Vật liệu trao đổi ion: Cation, Anion, Mixed Bed resin

– Vật liệu đặc biệt khác: Micro-Z, Anthracite, Calcite Neutralizer, KDF …