Quy trình xử lý nước cấp có thể thay đổi một chút tại các địa điểm khác nhau, tùy thuộc vào công nghệ và loại nước cần xử lý, nhưng các nguyên tắc cơ bản là giống nhau.

Nước rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày và đóng vai trò như một yếu tố thiết yếu đối với sức khỏe, vệ sinh và năng suất của cộng đồng.

VNMAY là chuyên gia hàng đầu về tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống nước cấp:

– Nước sinh hoạt
– Nước nhà máy công nghiệp
– Nước lò hơi
– Nước sạch bệnh viện
– Nước sạch sản xuất thực phẩm đồ uống
– Nước sạch sản xuất dược phẩm
– Lọc nước biển

Về công nghệ xử lý nước cấp có: Đông tụ / Keo tụ; Lắng cặn; Lọc; Khử trùng; Fluoridation; Hiệu chỉnh pH