Máy bơm ly tâm một tầng cánh nhựa Flo SZ – CNP

Máy bơm ly tâm một tầng cánh nhựa Flo SZ – CNP chịu hóa chất.