– Tách cát dạng xoắn ốc
– Hút cát
– Tách dầu/nước

-5%

Hệ thống tách và phân loại

Hệ thống hút cát kiểu cây cầu

2.000 1.900
-5%

Hệ thống tách và phân loại

Máy lốc xoáy loại cát

2.000 1.900
-5%

Hệ thống tách và phân loại

Máy tách cát kiểu xoắn ốc

2.000 1.900
-10%

Hệ thống tách và phân loại

Máy tách dầu và nước

1.000 900