Máy thổi vỏ chai bán tự động 2 buồng thổi

Máy thổi vỏ chai bán tự động 2 buồng thổi vỏ chai từ phôi chai để sản xuất đồ uống.

Mã: L-BS510-2 Danh mục: