Lõi lọc nước, lõi lọc dầu, lõi lọc thuốc, lõi lọc chuyên dụng, lọc khí, Film lọc, lõi lọc dùng trong ngành y tế, lõi lọc vi khẩn, lọc cặn, lõi lọc hấp thụ chất hữu cơ, lọc hóa chất, lọc rượu, bia, nước giải khát.

-18%

Lõi lọc nước công nghiệp

Lõi lọc cation làm mềm nước 10″ Kapano

490.000
-18%

Lõi lọc nước công nghiệp

Lõi lọc cation làm mềm nước 20″ Kapano

980.000
-17%
1.000.000
-8%
2.200.000
-6%
660.000