Lõi lọc nước, lõi lọc dầu, lõi lọc thuốc, lõi lọc chuyên dụng, lọc khí, Film lọc, lõi lọc dùng trong ngành y tế, lõi lọc vi khẩn, lọc cặn, lõi lọc hấp thụ chất hữu cơ, lọc hóa chất, lọc rượu, bia, nước giải khát.

Lõi lọc nước công nghiệp

Lọc tinh FlowMax HP series

0